EXPA AL 26 - 60 HL - ( 1 komora s deflektory - určeno pro montáž motoru hlavou dolů )

EXPA AL 26 - 60 HL - ( 1 komora s deflektory - určeno pro montáž motoru hlavou dolů )

 

      No. Engine cc A B C D E Váha  
EXPA AL 25 HL 25 cc 110 40 20+6mm 40 0 0  
EXPA AL 26 HL 26 cc 110 40 20+6mm 40 0 160 g  
EXPA AL 28 HL 28i cc 130 40 30+6mm 30 0 0  
EXPA AL 30 HL 30 cc 115 40 20+6mm 40 0 0  
EXPA AL 32 HL 32 cc 120 40 20+6mm 40 0 0  
EXPA AL 35 HL 35 cc 115 40 20+6mm 40 0 165 g  
EXPA AL 40 HL 40 cc 120 50 25+6mm 50 0 0  
EXPA AL 45 HL 45 cc 125 60 30+6mm 60 0 0  
EXPA AL 50 HL 50 cc 127 50 25+6mm 50 0 210 g  
EXPA AL 55 HL 55 cc 127 50 25+6mm 50 0 215 g  
EXPA AL 58 HL 58 cc 127 60 30+6mm 60 0 285 g  
EXPA AL 60 HL  60 cc 130 60 30+6mm 60 0 0  
                 

Tlumič je vůči ose výfukové příruby pod úhlem 15°